Càng xe nâng phải hỗ trợ ít nhất hai phần ba chiều dài của tải. Vì vậy, nếu một nhà điều hành xử lý các thùng vuông 2m, chiều dài càng hợp lý tối thiểu sẽ là 1.5m. Áo càng xe nâng có thể được sử dụng để nhanh chóng kéo dài các càng nhưng tùy thuộc vào nhu cầu tải của công ty, các càng thật dài hơn cung cấp một sự thay thế an toàn hơn.

ÁO CÀNG XE NÂNG: ỨNG DỤNG CHÍNH & TẢI

Ứng dụng tốt nhất cho tiện ích mở rộng chiều dài càng là để đối phó với tải trọng lớn nhưng nhẹ. Chúng không nên được sử dụng cho mục đích đạt được tải trọng vào phía sau hoặc bên của xe nâng để lấy sản phẩm với các đầu nĩa. Các tiện ích mở rộng của áo càng xe nâng cũng không nên là một sản phẩm tự chế của người dùng và phải có phần giữ trên dĩa theo cách móc gót chân hoặc xích.

ao-càng-xe-nang

Áo càng không tạo ra một khoản khấu trừ đáng kể cho năng lực xe nâng hàng. Khi được sử dụng đúng cách, chúng cũng không tự động mở rộng trung tâm tải vượt qua xếp hạng của xe nâng. Trung tâm tải là trung tâm chiều của tải thực tế được xử lý. Trung tâm tải tăng làm tăng đòn bẩy của tải để lật xe nâng. Thẻ dữ liệu của nhà sản xuất có nhiều xếp hạng trung tâm tải có thể giúp người vận hành đưa ra quyết định ổn định an toàn hơn.

CÀNG DÀI HƠN: TÍNH LINH HOẠT & ỔN ĐỊNH

Nếu một chiếc xe nâng thường xuyên xử lý tải trọng lớn hơn gần công suất định mức, sử dụng càng dài hơn là cách tốt nhất. Chỉ được cài đặt khi cần thiết, các nhánh dài hơn sẽ loại bỏ nhu cầu về thẻ dữ liệu (dung lượng) được cập nhật cần thiết với tiện ích mở rộng càng ânng. Bạn nên sớm nhận ra áo càng xe nâng cũng giống như một phần phụ kiện đính kèm của xe nâng. Ngoài ra, cục an toàn lao đông cũng nêu rõ nếu xe nâng sử dụng thiết bị có phần đính kèm phía trước không phải là nhà máy được lắp đặt, đơn vị phải chỉ ra thay đổi công suất. Văn bản chấp thuận của nhà sản xuất phải được đưa ra để sửa đổi.

ao-cang-xe-nang

Tiêu chuẩn và luật pháp sang một bên, sử dụng càng xe nâng thật dài hơn thay vì dùng áo càng sẽ luôn cung cấp một nền tảng vững chắc và có cấu trúc hơn cho tất cả các hình thức xử lý tải. Điều này làm cho càng dài trở thành sự lựa chọn tốt hơn khi xem xét các yếu tố rủi ro an toàn.

Bạn có các càng thích hợp cho mỗi tải? Liên hệ với xe nâng Thiên Sơn ngay hôm nay để yêu cầu thông tin về một bộ dĩa hoặc phần mở rộng ngã ba dài hơn.